VYDOS BUS a.s.

Společnost BODOS a.s. založila v roce 2003 svoji dceřinnou společnost BODOS bus a.s, která se zabývala pravidelnou autobusovou dopravou a nepravidelnou tuzemskou a zahraniční zájezdovou dopravou.

V roce 2009 proběhla fůze společnosti BODOS bus a.s. sloučením se společností VYDOS BUS a.s.. Společnost BODOS bus a.s. byla zrušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost VYDOS BUS a.s.

Společnost VYDOS BUS a.s. zajišťuje pravidelnou autobusovou dopravu v regionech Vyškov, Bučovice, Slavkov a Boskovice na linkách IDS JMK, dálkových linkách a také nepravidelnou autobusovou dopravu.