Outsourcing dopravy

ANALÝZA DOPRAVY

Společnost BODOS Czechia a.s. je připravena provést analýzu závodové dopravy a stanovit cenovou nabídku na její provozování a v rámci své činnosti převzít závodovou dopravu společnosti včetně pracovníků a pro tuto ji výhradně a na základě jejích pokynů provozovat formou dopravního střediska u zákazníka.

Převzetí závodové dopravy v plném rozsahu včetně pracovníků bylo takto již realizováno například ve společnostech , Miltra B, s.r.o. Trnávka, RMD Olešnice, Odkolek a. s. provoz Vysočany, Unex a. s, OLMA, a.s., PENAM a.s.

ODKOUPENÍ VOZIDEL

Společnost BODOS Czechia a.s. je připravena odkoupit vozidla určená k prodeji Vaší společností za dohodnutou cenu, která bude součtem individuálně dohodnutých cen jednotlivých vozidel. Základem pro jednání o cenách budou aktuální znalecké posudky vozidel. Společnost BODOS Czechia a.s. dále nabízí odkoupení náhradních dílů a pneumatik, které lze využít pro stávající dopravní techniku. 

REKLAMA VOZIDEL

Naše firma nemá vlastní distribuci ani neprovozuje jinou obchodní činnost. Jsme čistě dopravní firma. která poskytuje dopravní služby podle požadavků našich zákazníků. Konkrétní vozidla nasazená u jednotlivých zákazníků jsou označena dle povinnosti provozovatele mot. vozidel ze zákona. Volná plocha na vozidlech je dána zákazníkům k dispozici pro účely reklamy pro podporu prodeje jejich výrobků. Reklamu si zákazníci realizují na vlastní náklady většinou na nástavbách nebo plachtách vozidel.

SKLADOVACÍ MOŽNOSTI

Firma BODOS Czechia a.s. nabízí skladovací prostory v Boskovicích, ale i v lokalitě Praha, včetně zajištění distribuce výrobků zákazníka v oblasti Čech, BODOS Slovakia a.s. nabízí skladování a distribuci na Slovensku. 

VÝHODY OUTSORCINGU

  • původní vlastník nemusí dále investovat do dopravní techniky
  • snížení provozních nákladů a administrativní zátěže
  • flexibilita nezávislého dopravce
  • uvolnění časové kapacity managementu původního vlastníka pro hlavní činnost
  • snazší přístup k novým technologiím bez investic