Outsourcing dopravy

Outsourcing závodní dopravy přináší pro firmy mnoho výhod. Původní vlastník dále nemusí investovat do vlastní dopravní techniky a může se soustředit na svoji hlavní činnost.

Díky nezávislosti dopravce se také snižují provozní náklady a administrativní zátěž.

Obrázek Analýza dopravy

Analýza dopravy

Společnost BODOS Czechia a.s. je připravena plně převzít závodovou dopravu Vaší společnosti - včetně pracovníků - a provozovat ji výhradně na základě Vašich pokynů formou dopravního střediska. Provedeme analýzu závodové dopravy a stanovíme cenovou nabídku na její provozování.

Převzetí závodové dopravy v plném rozsahu, včetně pracovníků, bylo realizováno například ve společnostech: Miltra B s.r.o., RMD Olešnice, Odkolek a.s. (provoz Vysočany), PENAM a.s. a dalších.

Obrázek Odkoupení vozidel

Odkoupení vozidel

Jsme připraveni odkoupit vozidla určená k prodeji Vaší společností za dohodnutou cenu, která bude součtem individuálně dohodnutých cen jednotlivých vozidel. Základem pro jednání o cenách budou aktuální znalecké posudky vozidel. Společnost BODOS Czechia a.s. dále nabízí odkoupení náhradních dílů a pneumatik, které lze využít pro stávající dopravní techniku.

Obrázek Reklama na vozidlech

Reklama na vozidlech

Naše firma nemá vlastní distribuci ani neprovozuje jinou obchodní činnost. Jsme čistě dopravní firma. která poskytuje dopravní služby podle požadavků našich zákazníků. Konkrétní vozidla nasazená u jednotlivých zákazníků jsou označena dle povinnosti provozovatele mot. vozidel ze zákona. Volná plocha na vozidlech je dána zákazníkům k dispozici pro účely reklamy pro podporu prodeje jejich výrobků. Reklamu si zákazníci realizují na vlastní náklady většinou na nástavbách nebo plachtách vozidel.

Obrázek Skladovací možnosti

Skladovací možnosti

Firma BODOS Czechia a.s. nabízí převzetí Vašeho skladu a jeho provozování ve Vašich prostorách, nebo v našem areálu - včetně možnosti zajištění distribuce výrobků zákazníka v oblasti Čech a Slovenska.

Našich služeb využili

OLMA, a.s.Odkolek a.s. (provoz Vysočany)PENAM a.s.
a mnoho dalších ...

Jsme tu pro Vás

BODOS CZECHIA A.S.spojovatelkatel.: +420 516 497 511