Profil společnosti

STRUČNÁ HISTORIE SPOLEČNOSTI

1945 založení autosprávy při ČSD Boskovice
1949 založení dopravního závodu 10.03 ČSAD Boskovice v rámci národního podniku ČSAD Brno
1977 zahájení výstavby nového areálu na ulici Mánesové
1991 na základě zakladatelské listiny MV ČSFR vznik samostatného státního podniku ČSAD Boskovice
1993 na základě zakladatelské listiny FNM ČR vznik ČSAD Boskovice a.s.
1995 první valná hromada reálných vlastníků, završení základního procesu privatizace
1998 změna obchodního jména společnosti na BODOS a.s.
2002 založení dceřinné společnosti BODOS Slovakia a.s.
2003 založení dceřinné společnosti BODOS bus a. s.
2005 založení dceřinné společnosti BODOS Czechia a.s.
2009 fúze dceřinné společnosti BODOS bus a.s. se společností VYDOS BUS a.s.